जिल्हा परिषद समिती सभा तपशील

विभागाचे नाव प्रकार शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
सामान्य प्रशासन समिती सभा जिल्हा परिषद स्थायी समिती सर्वसाधारण सभेच्या अनुषंगाने प्रशासक कामकाज समितीची सभा.... 01/08/2022 99.55