पशुसंवर्धन विभाग

विभाग अधिकारी

योजना व उपक्रम

मोबाईल फोन किंवा संगणकाच्या माध्यमातून नागरिकांना ऑनलाईन तक्रार दाखल करता यावी, या उद्देशाने तक्रार निवारण प्रणाली या पोर्टलची निर्मिती करण्यात आलेली आहे

तक्रार दाखल करा