जाहिर प्रकटन सरळसेवा पदभरती २०२३-२४

अनु .क्र. जाहिर प्रकटन दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
1 बिगर पेसा क्षेत्रातील परिक्षेचे वेळापत्रक 12/07/2024 377.78
2 बिगर पेसा क्षेत्रातील परिक्षेचे वेळापत्रक 12/07/2024 377.78
3 दिनांक 10.07.2024 (बुधवार) रोजी कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य (बांधकाम/ग्रापापू) तसेच स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघुपाटबंधारे) या संवर्गातील उमेदवारांना कागदपत्रे तपासणी करीता उपस्थित राहणेबाबत 09/07/2024 5103.43
4 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी),वरिष्ठ सहाय्यक,कनिष्ठ सहाय्यक,कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा),औष्ध निर्माण अधिकारी,रिंगमण (दोरखंडवाला) या संवर्गाचे निवड/प्रतिक्षा सुचि 29/06/2024 10560.17
5 दिनांक 01.07.2024 रोजी (कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) बांधकाम/ग्रापापू,स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघुपाटबंधारे) तसेच यांत्रिकी या संवर्गातील कागदपत्रे तपासणी करीता उपस्थित राहणेबाबत संवर्गनिह 28/06/2024 5033.64
6 बिगर पेसा क्षेत्रातील परिक्षेचे वेळापत्रक 27/06/2024 532.48
7 कनिष्ठ लेखा अधिकारी, पशुधन पर्यवेक्षक व मुख्य सेविका/पर्यवेक्षिका या संवर्गाचे निवड/प्रतिक्षा सुचि 24/06/2024 5333.83
8 दिनांक 24.06.2024 रोजी कागदपत्रे तपासणी करीता उपस्थित राहणेबाबत संवर्गनिहाय यादया व कागदपत्रे विषयसुचि 22/06/2024 9864.07
9 जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती सन-2023-24 महिला उमेदवारांसाठी महत्वाची सूचना 13/06/2024 807.26
10 कागदपत्रे तपासणी करीता उपस्थित राहणेबाबत पदाचे नांव कनिष्ठ अभियंता, स्थापत्य कनिष्ठ अभियंत्रिकी सहाय्यक, औषध निर्माण अधिकारी, मुख्य सेविका पर्यवेक्षिका, पशुधन पर्यवेक्षक, विस्तार अधिकारी सांख्यिकी, वर 07/06/2024 10005.38
11 सामान्य प्रशासन विभाग-जिल्हा परिषद गट-क संवर्गातील सरळसेवा पदभरती -2023 च्या अनुषंगाने उर्वरीत शिल्लक राहिलेल्या संवर्गातील परिक्षेच संभाव्य वेळापत्रक. 27/05/2024 480.8
12 लघुलेखक निम्नश्रेणी, विस्तार अधिकारी (कृषी), वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) या संवर्गाची निवडसूची आणि प्रतिक्षासूचि 14/03/2024 4575.96
13 कागदपत्रे तपासणी करीता उपस्थित राहणेबाबत पदाचे नांव यांत्रिक, लघु लेखक निम्न श्रेणी, कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा), कनिष्ठ लेखा अधिकारी, वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक, पशुधन पर्यवेक्षक 01/03/2024 8426.5
14 कागदपत्रे तपासणी करीता उपस्थित राहणेबाबत पदाचे नांव दोरखंडवाला,तारतंत्री,वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा),विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी),विस्तार अधिकारी (कृषी),आरोग्य पर्यवेक्षक 09/02/2024 6181.27
15 जाहिर प्रकटन सरळसेवा पदभरती सन-2023 (कागदपत्रे तपासणीबाबत ) 09/02/2024 3452.29