जिल्हा परिषद जाहिरात तपशील

विभागाचे नाव प्रकार शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत १५ वा वित्त आयोग करिता स्टाफ नर्स, एमपीडब्लू व आ... 13/06/2024 1111.08
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत योग शिक्षक या पदांकरिता गुणवतेनुसार निवड यादी ... 13/06/2024 900.03
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा एमएमयू अंतर्गत रोजंदारी तत्वावर स्टाफ नर्स, फार्मासिस्... 13/06/2024 1683.22
शिक्षण (प्राथमिक) जाहिरात शिक्षण सेवक भर्ती कागदपत्रे तपासणी पत्र जिल्हा वर्धा... 01/03/2024 778.79
शिक्षण (प्राथमिक) जाहिरात शिक्षण सेवक भर्ती मराठी माध्यम निवड यादी जिल्हा वर्धा... 01/03/2024 1158.64
शिक्षण (प्राथमिक) जाहिरात शिक्षण सेवक भर्ती ऊर्दु माध्यम निवड यादी जिल्हा वर्धा... 01/03/2024 998.52
आरोग्य जाहिरात योग शिक्षक या पदांची पात्र , अपात्र यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर यादीवर आक्षेप अस... 29/02/2024 1114.82
आरोग्य जाहिरात कंत्राटी पद्धीतीने Staff Nurse,MPW, Ayush Program Manager, Ayush DEO, Entomologist, Public Health Specialist या पदांची पात्र/अपात्र यादी तसेच ... 28/02/2024 1114.82
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत mmu करिता Medical officer, Staff Nurse, Lab Technician, Phrmacist या पदांकरिता पात्र /अपात... 27/02/2024 1735.81
आरोग्य जाहिरात शुद्धिपत्रक आरोग्य विभाग... 22/01/2024 83.95
आरोग्य जाहिरात Lady MBBS MO, SN, Lab Technician, Pharmacist ही पदे ‍रोजंदारी तत्वावर भरणेकरीता जाहिरात प्रसिध्द करणेबाबत.... 17/01/2024 1509.27
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत Ayush Distrct program Manager, Data Entry Operator व bphu करिता Entomologist, Medical officer तसेच १५ वा वित... 16/01/2024 1812.3
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आयुष अभियान आरोग्य विभाग वर्धा अंतर्गत १३ योग शिक्षक पदांची जाहीरात प्रसिध... 12/01/2024 924.72
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Lab Technician, RBSK Ayush MO व Programm Manager उमेदवारांची गु... 12/12/2023 2751.11
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या पदभरतीच्या अनुषंगाने प्रो... 12/12/2023 1482.4
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रिय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पदधतीने RBSK Mo , Program Manager,Lab Technician या पदांकरिता... 27/10/2023 268.55
आरोग्य जाहिरात NTEP कार्यक्रमाअंतर्गत ICMR प्रकल्पकरिता तत्पुरत्या स्वरूपात पदभरती जाहिरात... 26/10/2023 1497.23
आरोग्य जाहिरात जिल्हा स्तरावर कंत्राटी पद्धीतीने RBSK कार्यक्रमा अंतर्गत Ayush Mo वBPHU Lab Techinician व Programm manager (DEIC manager, Hospital ... 28/09/2023 811.12
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जाहिरात IFC पदाची निवड यादी... 26/09/2023 811.12
सामान्य प्रशासन जाहिरात पदभरती जाहिरात २०२३ संवर्गनिहाय प्राप्त अर्ज संख्या... 25/09/2023 935.41
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जाहिरात उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत हिंगणघाट व आर्वी तालुक्यात ... 20/09/2023 471.54
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जाहिरात उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत हिंगणघाट व आर्वी तालुक्यात ए... 13/09/2023 1495.49
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हा स्तरावर कंत्राटी पध्दतीने स्टाफ नर्स , फ... 25/08/2023 481.79
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा जाहिरात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोनती अभियान (MSRLM), जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा प... 23/08/2023 1455.56
आरोग्य जाहिरात Notice for the post of Lab Technician related to Qualifications Criteria date 17.08.2023... 18/08/2023 320
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान १५ वा वित्त आयोग अंतर्गत polyclinic Under UPHC Wardha, Hinganghat करिता specialist, Super specialist, या प... 14/08/2023 328.63
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत specialist , Super specialist, Medicial officer , Lab Technician , Ayush Medical Officer & Program Manager - DEIC Manager, Hospital Manager ... 10/08/2023 2750.16
सामान्य प्रशासन जाहिरात जिल्हा परिषद, वर्धा अंतर्गत विविध पदांची सरळसेवा भरती प्रक्रियासाठी जाहिरात २०२३... 04/08/2023 378.11
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आशा गटप्रवर्तक व peer Support Educator उमेदवारा... 03/08/2023 2122.42
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पद्धीतीने स्टाफ नर्स , फार्मा... 29/06/2023 816.64
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हा स्तरावर कंत्राटी पद्धीतीने आशा कार्यक्... 26/06/2023 85.9
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत सामुदाय आरोग्य अधिकारी यांच्या उर्वरित ७ रिक्त... 14/06/2023 999.28
सामान्य प्रशासन जाहिरात वर्धा जिल्हा परिषद पॅनलवरील कायदेशिर सल्लागार नियुक्ती करणेबाबत.... 07/06/2023 2656.06
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत वर्धा जिल्ह्यात विविध कार्यक्रमा अंतर्गत Specialist , Super Specialist... 25/05/2023 1724.52
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा आशा कार्यक्रमा अंतर्गत गटप्रवर्तक व हिमोग्लोबिनओपॅथी ... 02/05/2023 1046.14
आरोग्य जाहिरात Final list for CHO Counseling on Date 24.04.2023 at 3 PM... 21/04/2023 1508.3
आरोग्य जाहिरात स्पेशालिस्ट पदे - Physician (Medicine), Obstetrician & Gynecologists, Pediatrician, Ophthalmologist,Dermatologist,Psychiatrist,ENT Specialist ) १५ वा वित्त आयोगा अंत... 31/03/2023 938.49
आरोग्य जाहिरात प्रशिक्षण केंद्र वाटपाकरिता समुदाय आरोग्य अधिकारी यांची प्रवर्ग निहाय गुणवत्ता व प्... 06/03/2023 802.45
आरोग्य जाहिरात राष्ट्र्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांकरिता गुणवत्ता निहाय यादी प्रसिध्द करण्... 14/02/2023 1663.04
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने विविध पदांची गुणवत्ता यादी व... 07/02/2023 1773.92
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत विविध पदांकरिता देण्यात आलेली जाहिरात दिनांक ११. ०८. ... 02/01/2023 1674.78
आरोग्य जाहिरात प्रोग्राम असिस्टंट (IPHS), एसटीएस (RNTCP), ऑडिओलॉजिस्ट (NPPCD) फिजिओथेरपिस्ट (NPCDCS) या पदाच्या उमेदवार... 16/12/2022 414.35
आरोग्य जाहिरात १५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत Medical Officer (MBBS) तसेच MPW ( Male) या पदांची आक्षेपानंतर ची सुधारित पात्र व अ... 07/11/2022 9493
आरोग्य जाहिरात १५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत प्रतिक्षा यादीतील प्रवर्ग निहाय सोबत जोडलेल्या यादीतील स्ट... 07/11/2022 670.35
आरोग्य जाहिरात ऑडिओलॉजिस्ट , फिजिओथेरेपीस्ट , एसटीएस , प्रोग्रॅमअसिस्टंट पदांची आक्षेपानंतरची पात्र ... 19/10/2022 1689.81
आरोग्य जाहिरात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध पदांकरिता जाहीरात प्रसिध्द करणेबाबत.... 18/08/2022 1735.33
आरोग्य जाहिरात १५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत वर्धा जिल्हयात कंत्राटी मेडिकल ऑफिसर व आरोग्य सेवक ( पुरुष )... 05/08/2022 1406.8
पाणी पुरवठा व स्वच्छता जाहिरात सेवानिवृत्त शासकीय/निमशासकीयअधिकाऱ्यामधून सेवा करार पद्धतीने घेणेबाबत जहिरात प्रार... 27/07/2022 951.13