जिल्हा परिषद सरळसेवा पदभरती २०२३-२४ निकाल

अनु .क्र. संवर्गाचे नाव दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
1 मुख्य सेविका/पर्यवेक्षिका पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 07/06/2024 120.87
2 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक (बांधकाम/लघु पाटबंधरे) पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 12/03/2024 293.25
3 कनिष्ष्ठ अभियंता, स्थापत्य(बांधकाम/ग्रामीण पाणीपुरवठा) पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 12/03/2024 401.55
4 औषध निर्माण अधिकारी पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 09/03/2024 144.14
5 वरिष्ठ सहाय्यक पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 22/02/2024 158.02
6 कनिष्ठ सहाय्यक पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 21/02/2024 194.15
7 पशुधन पर्यवेक्षक(Livestock Supervisor) पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 16/02/2024 128.34
8 कनिष्ठ लेखा अधिकारी (Ju.Accounts Officer) या पदाचे संयुक्त गुणानूक्रम यादी 15/02/2024 137.01
9 यांत्रिक (Mechanic) पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 14/02/2024 144.27
10 लघुलेखक निम्नश्रेणी पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 10/02/2024 134.22
11 कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 10/02/2024 142.15
12 तारतंत्री (Wireman) पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 08/02/2024 130.29
13 विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 20/01/2024 260.02
14 विस्तार अधिकारी (कृषी) पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 20/01/2024 244.41
15 आरोग्य पर्यवेक्षक पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 20/01/2024 124.9
16 वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 19/01/2024 175.36
17 दोरखंडवाला (Ringman) पदाची संयुक्त गुणानुक्रम यादी 19/01/2024 125