जिल्हा परिषद विभाग महत्वाची माहिती तपशील

विभागाचे नाव प्रकार शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
पाणी पुरवठा व स्वच्छता माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम अन्वये माहिती... 30/05/2024 729.79
वित्त माहिती बजेट 23-२०२४ अंतिम सुधारित २४-२०२५ चे मूळ अर्थ संकल्पिय अंदाजपत्र जि. प. वर्धा ... 27/03/2024 150.32
शिक्षण (प्राथमिक) माहिती दि 05 सप्टेंबर 2023 रोजी शिक्षकदिनी आयोजित वर्धा जिल्हा शिक्षक गुणगौरव पुरस्काराकरीता ऑन... 18/07/2023 1160.25
सामान्य प्रशासन माहिती सार्वत्रिक बदल्या वेळापत्रक -2023... 03/05/2023 857.24
सामान्य प्रशासन माहिती सार्वत्रिक बदल्या सन २०२३ अंतर्गत गट- क (वर्ग-३) व गट-ड (वर्ग-४) कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधार... 03/05/2023 1682.59
आरोग्य माहिती आयुष वैद्दकिय अधिकारी या पदाकरिता सूचना ... 19/08/2022 128.17