Official Website of Zilla Parishad, Wardha
     Home    |    About ZP    |    ZP Member    |    Administration    |    Departments    |    Panchayat Samiti    |    Contact Us
  District Profile
  NREGA/MREGS
  NRHM
  RTI
  Nagrikanchi Sanad
  DRDA
  Swachh Bharat Mission
  SSA
  ICDS
  Photo Gallery
  Contact Us
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक बाबत माहीती
  Quotation
 
 
   
  Sr. No.   Date   Quotation Detail   Quotation Document
 • 15-06-2021 स्थानिक विकास निधी अंतर्गत Type B Patient Transport Ambulance AC खरेदीचे पुरवठा आदेश देण्याबाबत download download download
 • 15-06-2021 Repairing & maintanance of powerpump own borewell for fixing of ceiling rate download
 • 04-06-2021 Repairing & maintanance of powerpump own borewell for fixing of ceiling rate download download download
 • 31-05-2021 स्थानिक विकास निधी अंतर्गत Type B Patient Transport Ambulance AC खरेदी करीता शुध्दीपत्रकदरपत्रक मागविणेबाबत download download download
 • 18-03-2021 सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांमध्ये जि प सेस फन्ड योजना- जि प अंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधी पुरवठा करणे या योजनेअंतर्गत औषधांची दरपत्रके सादर करणेबाबत download download download
 • 03-03-2021 In the year 2020-2021 or Economic Year Self Generation Scheme- Vanjha Janavaransathi Aushadhi, Janavaranchaya Tatadichya Upchakarakrita Medicines / Contraceptive Disease, Lax Purva Pusthan and Gauau Jatiya Janaavarancha Development Development or Planning in connection with Babarkarana. download download download
 • 24-02-2021 सन २०२०-२१ चे अंतिम सुधारित व सन २०२१-२२ चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकाचे पुस्तिका आणि मा . सभापती ,अर्थसमिती यांचे अंदाजपत्रकावरील भाषणाचा वृत्तांत पुस्तिका छपाई करणे तसेच पी. व्ही . सी . फोल्डर ,नोट पॅड आणि पेन आदी. साहित्य पुरवठा करणेबाबत . download
 • 19-10-2020 कार्यालयीन Xerox प्रति काढण्याबाबत काढणेसाठी वार्षीक दरकरार करणेबाबत जाहीरात प्रसिध्द करणेबाबत download
 • 08-09-2020 जि. प. व पं. स. अधिनियम १९६१ चे कलम ५४(२) अन्वये जनावरांवरील लंम्पि स्किन डिसीज या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लासमत्रा/औषधी खरेदी करण्याकरिता औषधांची दरपत्रकें सादर करणेबाबत. download
 • 17-08-2020 सन 20-2021 या आर्थिक वर्षात जि.प. सेसफंड योजना जि.प. अंतर्गत पशुवैद्यकीय संस्थाना औषध / लस पुरवठा करणे या योजनेअंतर्गत औषधाची दरपत्रके सादर करेनबाबत download
  download
 • 10-08-2020 Covid 19 साहित्य खरेदी बाबत download
 • 05-08-2020 वर्धा जिल्ह्याकरीता उपलब्ध पशुखाद्य /चारा विक्रेतांचे क्रमांक सादर करण्याबाबत download
 • 17-07-2020 संगणक साहित्यांचे देखभाल दुरुस्ती बाबत AMC करणेबाबत download
 • 12-03-2020 Vindhan Vihirivaril Laghu Nal Pani Puravatha Yojaneche Submercible Pump Durustiche dar Nirdharit Karne download
 • 24-02-2020 Quotation Letter - Department of Animal Husbandry Zilla Parishad Wardha download
 • 12-02-2020 Advertisement download
 • 28-01-2020 Pension Software Quotation download
 • 27-01-2020 सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जि प सेस फंड योजना- पशुसंवर्धन दिन साजरा करणे/उत्कृष्ट पशुवैद्यकीय अधिकारी/ कर्मचारी, प्रगतिशील पशुपालक पुरस्कार प्रदान करणे या योजने अंतर्गत दारपत्रके सादर करणेबाबत. download
 • 16-01-2020 जिल्हा स्तरीय खेळ क्रिडा व सांस्कृतिक महोत्सव 2019-20 करिता मंडप डेकोरेश्न दरपत्रक मागविणेबाबत download
 • 16-01-2020 जिल्हा स्तरीय खेळ क्रिडा व सांस्कृतिक महोत्सव 2019-20 करिता मुमेंटो, भोजन पासेस व बॅनर छपाई दरपत्रक मागविणेबाबत download
 • 21-12-2019 pest control quotation download
 • 17-12-2019 MSRLM अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयं सहायता समुहाअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रभाग/तालुका/जिल्हास्तरीय विविध निवासी/अनिवासी प्रशिक्षण/कार्यशाळा दरम्यान आवश्यक चहा,नाश्ता व भोजनाची व्यवस्था पुरविणेबात download
 • 17-12-2019 विभागीय व जिल्हा स्थरावरील स्वयंसहाय्यता समुहामधील महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादित मालाची विक्री प्रदर्शनी आयोजना करिता सेवा पुरवठा निश्चित करणेबाबत?????? download
 • 11-12-2019 जि प सेस फंड योजना- प्रदर्शन (प्रसिद्धी) व प्रचार या योजनेअंतर्गत Photo print mat lamination with sized frame चा पुरवठा करणेकरीता दरपत्रके सादर करणेबाबत. download
 • 02-12-2019 जि प सेस फंड योजना- वंधत्व निदान उपचार शिबिरे आयोजित करणे, कृती शिबिरे आयोजित करणे, जंगल विभागातील खेडेगावात कृती शिबिरे आयोजित करणे या तीन योजनेतील दरपत्रके (निविदा सूचना) सादर करणेबाबत. download
 • 29-06-2019 Budget Book 2019-2020 % Steshnory PVC Follder Pen Not Pad Nivida download
 • 29-08-2019 जि प सेस फन्ड योजना- जि प अंतर्गत प वै द संस्थांना औषधी पुरवठा करणे , वांझ जनावरांचा औषधोपचार, संसर्गजन्य रोगप्रतिबंधक लस पुरवठा करणे बाबत दारपत्रके सादर करणे बाबत. download
   
   
   
  Copyright © 2008 Zilla Parishad Wardha.
  All rights reserved.