महत्वाची माहिती / चालू घडामोडी

पंचायत समिती नाव प्रकार शीर्षक दिनांक आकार (KB) डाउनलोड
हिंगणघाट पंचायत समिती माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ ... 12/01/2024.. 152.46
आर्वी पंचायत समिती माहिती नागरिकांची सनद... 18/08/2023.. 232.41
सेलू पंचायत समिती माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती... 14/08/2023.. 1524.42
सेलू पंचायत समिती माहिती नागरिकांची सनद... 10/08/2023.. 29.71
वर्धा पंचायत समिती माहिती नागरिकांची सनद... 08/08/2023.. 778.65
हिंगणघाट पंचायत समिती जाहिरात नागरिकांची सनद... 11/07/2023.. 1747.39
आष्टी पंचायत समिती माहिती नागरिकांची सनद... 26/07/2023.. 634.88
आष्टी पंचायत समिती माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती... 26/05/2023.. 1046.58
आर्वी पंचायत समिती माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती... 22/05/2023.. 467.16
हिंगणघाट पंचायत समिती माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये माहिती... 17/05/2023.. 1162.81