Official Website of Zilla Parishad, Wardha
     Home    |    About ZP    |    ZP Member    |    Administration    |    Departments    |    Panchayat Samiti    |    Contact Us
  District Profile
  NREGA/MREGS
  NRHM
  RTI
  Nagrikanchi Sanad
  DRDA
  Swachh Bharat Mission
  SSA
  ICDS
  Photo Gallery
  Contact Us
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक बाबत माहीती
  Recruitment
 
 
   
  Sr. No.   Date   Career Detail   Career Document
 • 05-04-2021 राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या प्रथम व दुस-या समुपदेशनानंतर शिल्ल्‍क असलेल्या उमेदवारांना तिस-या समुपदेशन फेरीचे आयोजन दिनांक 08-04-2021 रोजी आरोग्य व कुटुंब कल्याण्‍ प्रशिक्षण केंद्र पुणे येथे करण्यात आलेले आहे. करिता सुचना क्रमांक 3 प्रसिध्द करण्यात येत आहे- download
 • 25-03-2021 कोविड केअर सेंटरकरीता कोविड-19 अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची आक्षेपाचे निराकरण् केल्यानंतरचीसुधारित अंतीम गुणवत्ता यादी प्रसिध्द करणेबाबत. download
 • 19-03-2021 कोविड केअर सेंटर करीता कोविड-19 अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पात्र अपात्र यादी प्रसिध्द करणेबाबत. download
 • 10-03-2021 सुधारित जाहीर सुचना कोविड केअर सेंटरकरिता डाटा एन्टी!! ऑपरेटर पदाकरिता दिनांक 12.03.2021 रोजी 5.00 वाजेपर्यंत अर्ज मागविणेबाबत ----. download
 • 20-02-2021 राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षणार्थी निवड प्रवेश परिक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना दुस(या समुपदेशन फेरीचे आयोजन करुन प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचना क्मांक 3 . download
 • 12-02-2021 राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धाअंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारीया पदाकरिता प्रशिक्षण केंद्र वाटपकरणेकरिता सुचना, तसेच उमेदवारांची गुणानुक्रमानुसार यादी प्रसिध्द करणेबाबत. download
 • 15-02-2021 राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने समुदाय आरोग्य अधिकारी या पदाकरिता प्रशिक्षण केंद्र वाटप करणेकरिता सुचनााबत. download
 • 11-09-2020 Covid-19 अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Staff Nurse, या पदाची आक्षेपानंतरची अंतीम गुणवत्ता तसेच निवड व प्रतिक्षा यादी download
 • 09-09-2020 राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Psychiatric Social Workar (PSW), या पदाची निवड यादी download
 • 07-09-2020 Covid-19 वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने staff Nurse, या पदाची पात्र/अपात्र यादी तसेच आक्षेप स्विकारण्याकरिता यादी download
 • 17-08-2020 राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने Dialysis Technician या पदाची सुधारीत गुणवत्ता यादी प्रसिव्न् करणेबाबत. download
 • 11-08-2020 राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने RBSK MO (Male/Female),NUHM Medical Officer (MBBS),Block Accuntant, Block M & E ,Dialysis Technician,Physiotherpist download
  download
 • 07-08-2020 राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने CHO download
  download
 • 30-07-2020 राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आयएफएम या पदाची आक्षेपानंतरची अंतीम गुणवत्ता तथÉ निवड यादी download
 • 30-07-2020 राष्टीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पध्दतीने आयएफएम या पदाची आक्षेपानंतरची अंतीम गुणवत्ता तथÉ निवड यादी download
 • 04-08-2020 CHO candidate Eligible/ Not Eligible list download
  download
  download
 • 09-07-2020 BHMS MO, Pharmacist, LHV, Staff Nurse, IFM download
 • 09-07-2020 RBSK MO (Male,Female), Medical Officer NUHM, Physiotherapist, Audiologist, Dialysis Technician, Block M & E, Block Accountant download
 • 06-06-2020 Psychiatrist Social Worker download
 • 12-03-2020 बी.एच.एम.एस वैद्किय अधिकारी, एलएचव्ही, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, आएफएम या पदांची आक्षेपानंतरची सुधारित यादी व सुचना प्रसिध्द करणे. download
  download
 • 27-02-2020 Pharmacist, Staff Nurse, IFM, LHV, BHMS (MO) उमेदवाराची पात्र – अपात्र यादी प्रसिद्ध करणेबाबत. download
 • 10-02-2020 कनिष्ठ अभियंता (स्था.) कंत्राटी या पदाकरीता प्रतिक्षा व निवड यादी download
 • 04-02-2020 कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी) पदभर्ती मुलाखतीत प्राप्त गुणांची यादी download
 • 03-02-2020 anm and po ya post chi antim niwad yadi prashad karnyabadhal download
 • 03-02-2020 अनूसूचित जमाती या प्रवर्गाची विशेष भरती मोहिम 2019-20 ची ग्रामसेवक (कंत्राटी) या पदाकरीता अंतिम निवड यादी download
 • 03-02-2020 कागदपत्र तपासणी साठी बोलावण्यांत आलेल्या उमेदवारांबाबत जिल्हा निवड समितीने घेतलेले उमेदवारनिहाय निर्णय download
 • 31-01-2020 EO Wardha download
 • 22-01-2020 कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी) पदभर्ती मुलाखती करीता नीवडलेल्या उमेदवारांची यादी_22.01.2020 download
 • 22-01-2020 दिनाक 22-01-2020 रोजी झालेल्या एसटीएस पदाची लेखी परिक्षा निवड यादी व प्रतिक्षा यादी download
 • 19-01-2020 ग्रामसेवक (कंत्राटी) कागदपत्र तपासणी व प्राप्त गुणांची यादी. download
 • 19-01-2020 औषध निर्माण अधिकारी कागदपत्र तपासणी व प्राप्त गुणांची यादी. download
 • 19-01-2020 आरोग्य सेवक (महिला) कागदपत्र तपासणी व प्राप्त गुणांची यादी. download
 • 13-01-2020 अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती मोहीम सन 2019-20 अंतर्गत आरोग्य सेवक(म),औषध निर्माण अधिकारी व कंत्राटी ग्रामसेवक या पदाच्या लेखी परीक्षेची उत्तरतालीका (Answer Key) व आक्षेप संबधाने सुचना पत्रक download download download download
 • 12-01-2020 लेखी परीक्षेचे प्रवेशपत्रे परीक्षेच्या दिवशी वाटप करणेबाबतचे सुचना व वेळापत्रक download
 • 10-01-2020 कंत्राटी ग्रामसेवक या पदाची लेखी‍ परीक्षेकरीता प्रथम नावानुसार असलेली बैठक क्रमांकांची अंतिम पात्र यादी download
 • 09-01-2020 आरोग्य विभाग , जि प वर्धा अरोग्य सेवक महिला पदभरती download
 • 09-01-2020 Admission Card Notice download
 • 08-01-2020 पात्र आरोग्य सेवक (महिला) उमेदवारांचे प्राप्त अर्जांची यादी download
 • 08-01-2020 अपात्र आरोग्य सेवक (महिला) उमेदवारांचे प्राप्त अर्जांची यादी download
 • 08-01-2020 प्रात्र औषध निर्माण अधिकारी उमेदवारांचे प्राप्त अर्जांची यादी download
 • 08-01-2020 अपात्र औषध निर्माण अधिकारी उमेदवारांचे प्राप्त अर्जांची यादी download
 • 08-01-2020 पात्र आरोग्य सेवक (महिला) उमेदवार (Covering Letter) download
 • 08-01-2020 अपात्र आरोग्य सेवक (महिला) उमेदवार (Covering Letter) download
 • 08-01-2020 पात्र औषध निर्माण अधिकारी उमेदवार (Covering Letter) download
 • 08-01-2020 अपात्र औषध निर्माण अधिकारी अमेदवार (Covering Letter) download
 • 08-01-2020 कंत्राटी ग्रामसेवक पदाकरीता पात्र उमेदवारांची यादी download
 • 08-01-2020 कंत्राटी ग्रामसेवक पदाकरीता अपात्र उमेदवारांची यादी download
 • 04-01-2020 NHM Padbharti 2020-21 download
 • 03-01-2020 कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी) पदभर्ती गुणानुक्रमानुसार यादी download
 • 28-12-2019 Sudharit Appication form Shikshan Sevak Bharti (S.T. Category) download
 • 28-12-2019 Anusuchit Jamati Vishesh Bharti Mohim -2019 Application form download
 • 27-12-2019 Anusuchit Jamati Vishesh Bharti Mohim-2019 download
 • 27-12-2019 अनुसूचित जमाती विशेष पदभरती-2019 जाहिरात संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्याबाबत. download
 • 23-12-2019 कनिष्ठ अभियंता (कंत्राटी) पदभर्ती गुणानुक्रमानुसार यादी download
 • 21-12-2019 DHARAMITRA, Wardha - Gat Samnvayak Selection List download
 • 19-12-2019 Dharamitra, Wardha - Gat Samanvayak FINAL eligibility list download
 • 12-12-2019 Dharamitra, Wardha - Gat Samanvayak eligibility list download
 • 12-12-2019 Dharamitra, Wardha selection list of 2 post download
 • 30-11-2019 DHARAMITRA, Wardha Advertisement for Contract Basis download
 • 30-11-2019 STS Update List After Objection & STS Padakarita Suchana download download
 • 06-11-2019 To fill JE on Contract Basis AAVERTISEMENT download
 • 05-11-2019 राष्टीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमाअंतर्गत एसटीएस पदांच्या उमेदवारांकरितासुचना download
 • 01-11-2019 The post of Ass. Geologist on the Contract Basis download
 • 11-09-2019 STS Padachya Umedwarakarita Suchana Prasiddha Karnebabat download
 • 07-09-2019 SELECTION LIST FOR VARIOUS POST UNDER NHM MO, SPECIALIST, SN, PHARMACIST ETC DT 31 AUGUST 2019 download
 • 05-09-2019 STS and BLOCK M&E Officer Interview LIST Notice NHM download
 • 26-08-2019 List for the Post of Specilist download
 • 22-07-2019 राष्ट्रीय आरोग्य अभियान व राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान ज्ल्हिा वर्धा अंतर्गत विविध पदांकरिता जाहीरात download
 • 20-04-2019 जिल्हा परिषद पदभरती-2019 – फी ची रक्कम भरण्यास आवाहन download
 • 18-04-2019 शुद्धीपत्रक जिल्हा परिषद, वर्धा पदभरती जाहीरात गट क -2019 अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज मागविणेबाबत मुदतवाढ. download
 • 18-04-2019 शुद्धीपत्रक जिल्हा परिषद, वर्धा पदभरती जाहीरात गट क -2019 अंतर्गत ऑनलाईन अर्ज मागविणेबाबत मुदतवाढ. download
 • 09-04-2019 जिल्हा परिषद पदभरती 2019 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाचे शैक्षणिक अर्हतेबाबत शुध्दीपत्रक download
 • 02-03-2019 जिल्हा परिषद वर्धा पदभरती जाहिरात -2019 download
 • 13-02-2019 SI, THO AC, Staff Nurse & NLEP MPW download
  download
  download
  download
  download
 • 12-02-2019 Community Health Officer (CHO) Jahirat download
   
   
   
  Copyright © 2008 Zilla Parishad Wardha.
  All rights reserved.