Official Website of Zilla Parishad, Wardha
     Home    |    About ZP    |    ZP Member    |    Administration    |    Departments    |    Panchayat Samiti    |    Contact Us
  District Profile
  NREGA/MREGS
  NRHM
  RTI
  Nagrikanchi Sanad
  DRDA
  Swachh Bharat Mission
  SSA
  JALSWARAJYA
  ICDS
  Photo Gallery
  Contact Us
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक बाबत माहीती
  Quotation
 
 
   
  Sr. No.   Date   Career Detail   Career Document
1 25-06-2018 योजनाअंतर्गत योजना पशुवैद्यकीय संस्थांना औषधी पुरवठा करणे या योजनेअंतर्गत दरपत्रके सादर करणेबाबत download
2 25-06-2018 विशेष घटक योजना अनु.जातीच्या लाभार्थींना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण देणे अंतर्गत साहित्य तयार करुन पुरवठा करणेबाबत दरपत्रके सादर करणेबाबत download
3 22-03-2018 क्रिडांगण असणाऱ्या शाळांना क्रीडा साहित्य खरेदी करण्याकरिता ई-टेंडर नोटीस जिल्हा परिषद download
4 09-03-2018 सन 2017-18 या आर्थीक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना – शेळया मेंढयाना कृमीनाशक औषध पुरविणे या योजनेअंतर्गत दरपत्रके सादर करण्याबाबत download
5 12-02-2018 Brifcase Kharedi Zilla Parishad wardha.( finance department) download
6 16-01-2018 ज़ि प सेस फ़ंड योजना अंतर्गत जनावरांना पिसाळलेला कुत्रा चावल्यास फुकट लस पुरवठा सण २०१७-१८ मध्ये निविदा सादर करणेबाबत download
7 16-01-2018 सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांमध्ये जि प सेस फन्ड योजना - गवळाऊ जातीच्या जनावरांचा विकास करणे अंतर्गत व कामधेनू योजना अंतरंगात खनिजद्रव्य मिश्रण ;यांची दरपत्रके सादर करणेबाबत download
8 16-12-2017 Zilla Krida & Sanskrutik Programe 2017-18 Quotation Zilla parishad download download download download
9 15-12-2017 सन 2017-18 या आर्थिक वर्षामध्ये जि.प. सेस फंड योजना- वाझ जनावरांसाठी औषधोपचार या योजनेअंतर्गत वांझ जनावरांच्या उपचाराकरीता औषधे पुरवठा करणेकरीता दरपत्रक सादर करणेबाबत तसेच शेळया मंढयांची रोग प्रतिबंधक पीपीआर लस पुरवठा करणेकरीता दरपत्रक सादर करण्याबाबत download
10 24-07-2017 Sahitya Pukhda Karya Babat download
11 21-07-2017 Quotation Order for Purchase of Comp & Printer etc. download
12 21-07-2017 Quotation Order for AMC of Comp & Printer download
13 11-05-2017 Quotation for Annual purchase contract of Computer and Printer download
14 11-05-2017 Quotation for AMC of Computer and Printer download
15 08-03-2017 Quotation download
16 16-01-2017 Quotation Order for Almirah download
17 10-01-2017 Zerox Machine, Computer, Printer Purchase Manifesto download
18 07-12-2016 Department of Education (Pref), the District Council, under Wardha District-level Sports and Cultural Program for the Year 2016-2017 Submit a Quotation for the Supply Bichayat, Sound Service, Booth Decoration Etc. download
19 07-12-2016 Department of Education (Pref), the District Council, under Wardha District-level Sports and Cultural Program for the Year 2016-2017 Submit a Quotation for the supply of Breakfast, Tea and Food Etc. download
20 02-12-2016 Quatotaion Letter For Animal Husbandry download
21 06-10-2016 Quotation Order for CCTV download
22 01-10-2016 District Animal Husbandry Officer download
 
 
 
Copyright © 2008 Zilla Parishad Wardha.
All rights reserved.